COVID ubrzava robotizaciju Istaknuto

Autor  Jun 22, 2020

Oko 53 miliona radnih mjesta u Evropskoj uniji biće robotizovano do 2030. godine, što bi moglo biti ubrzano uslijed pandemije virusa COVID-19, a zbog čega će više od 20 posto radne snage biti primorano na sticanje novih vještina i prekvalifikaciju, pokazala je studija, prenosi Tanjug.

To su rezultati istraživanja globalnog instituta McKinsey o budućnosti rada u Evropi i utjecaju COVID-19 i automatizacije na zaposlenost u EU.

U izvještaju je navedeno da bi skoro 59 miliona ljudi u EU, odnosno 26 posto od ukupnog broja zaposlenih, moglo u kratkom roku da se suoči sa ekonomskim posljedicama pandemije i restriktivnih mjera - smanjenjem radnih sati i plate, ili sa privremenim ili stalnim prestankom radnog odnosa.


Kriza COVID-19 uticala na tržišta

Kriza sa virusom COVID-19 imala je snažan utjecaj na tržišta rada u EU, međutim pandemija nije jedini razlog promjena i oblikovanja budućnosti rada u Evropi.

Radna mjesta koja su ugrožena zbog pandemije virusa COVID-19, ali i automatizacije variraju po sektorima, međutim najveći broj poslova u riziku su u tri oblasti - trgovini, proizvodnji i ugostiteljstvu.

Broj evropskog radno sposobnog stanovništva biće smanjen za oko 13,5 miliona, odnosno za oko četiri posto do kraja decenije, a pad će posebno biti izražen u Njemačkoj sa oko četiri miliona i Italiji sa oko 2,5 miliona manje.

Automatizacija i zamrzavanje pojedinih ekonomskih aktivnosti, koji će se odvijati različitim brzinama, dovešće do smanjenja broja radnih mjesta i ubrzati proces stvaranja novih profesija.
Poslovi koji zahtijevaju drugačije vještine

COVID-19 bi s jedne strane mogao da ubrza prelazak radne snage na nove poslove koji zahtijevaju drugačije vještine, a sa druge strane kriza s virusom mogla bi da produbi razlike između više i manje obrazovanih radnika, ali i između država u EU, navedeno je u izvještaju.

Navodi se da oko 50 posto Evropljana živi u stabilnim ekonomijama koje privlače nove stanovnike, da se evropske oblasti koje čine dom za oko 30 posto Evropljana suočavaju sa smanjenjem radno sposobnog stanovništva zbog imigracije ili starenja, a da preostalih 20 posto čini kategorija sa dinamičnim rastom i najvišim BDP-om po glavi stanovnika.

Broj radno sposobnog evropskog stanovništva koji živi i radi u drugoj evropskoj državi udvostručio se od 2003. do 2018. sa oko osam na 16 miliona, dodaje se u izvještaju.

Izvor: Agencije
Foto: EPA


Atrakcija